Najpogostejše napake pri angleščini

Na maturi dijaki pogosto delajo napake, ki jih na na koncu stanejo maturitetnih točk. Za vas smo pripravili pregled desetih najpogostejših napak, ki se jim lahko izognete na maturi iz angleščine! Naše napotke pred maturo še enkrat natančno preletite in zaupajte v svoje znanje. Na maturi iz angleščine vam želimo vso srečo!
 1.     Nepozorno branje navodil. 
 •       Če v navodilih piše, da mora biti odgovor dolg od 1-5 besed, se bo odgovor z več kot petimi besedami avtomatično štel za napačnega.
 1.     Odgovori, ki niso po lastnih besedah.
 •       Prav tako pazi, da na bralnem razumevanju odgovoriš na vprašanja po svojih besedah – torej brez dobesednega prepisovanja iz besedila, kjer je to mogoče.
 1.     Pisanje okrajšanih besed.
 •       V pisnih sestavkih na maturi ne uporabljaj okrajšanih besed, kot so can’t, she’s, isn’t in podobne. Besede piši na dolg način, torej cannot, she is, is not itd.
 1.     Argumenti, ki se ne navezujejo na tezo.
 •       Vsi argumenti, ki jih uporabiš v pisnih sestavkih, naj se navezujejo na tvojo tezo (thesis statement). Če pišeš o tem, da je uspeh odvisen od sreče, naj vsi argumenti podpirajo tvojo tezo.
 1.     Neuporaba predpon pri besedotvorju (word formation).
 •       Imej v mislih, da lahko ima rešitev pri besedotvorju (word formation) tudi (negativno) predpono. Preberi kontekst in premisli, če ima beseda več smisla, če jo zanikaš z negativno predpono.
 1.     Osredotočanje na nepoznane besede.
 •       Pri bralnem razumevanju ne rabiš poznati vseh besed – glavno je, da razumeš kontekst in sporočilo sestavka. Ne obremenjuj se z nepoznanimi besedami, temveč raje preveri, če lahko razbereš pomen besede iz širšega konteksta.
 1.     Na slušnem delu preveč časa čakaš na eno rešitev.
 •       Če je minilo že kar nekaj časa, rešitve za tvoj primer pa še nisi slišal/a, preveri, da nisi zamudil/a kakšne rešitve, ki sledi. Vnaprej si poglej vprašanja, na katera moraš odgovoriti.
 1.     Dobesedni prevod predlogov.
 •       V angleščini se predlogi dostikrat ne bodo ujemali s predlogi v slovenščini. Primer: Si ravnokar govoril z njo? -> Did you just speak to her?
 1.     Dobesedni prevod besednega reda.
 •       V angleščini je besedni red vnaprej določen, in sicer: osebek-povedek-predmet. Primer: I like cars. V slovenščini je besedni red bolj svoboden.
 1. Length, width in height
 •     Dolžina in širina se končata na th, višina pa se konča na ht. Pazi na zapis vsake izmed teh besed.