Najpogostejše napake pri slovenščini

Na maturi dijaki pogosto delajo napake, ki jih na na koncu stanejo maturitetnih točk. Za vas smo pripravili pregled desetih najpogostejših napak, ki se jim lahko izognete na maturi iz slovenščine! Naše napotke pred maturo še enkrat natančno preletite in zaupajte v svoje znanje. Na maturi iz slovenščine vam želimo vso srečo!
 1. Nepozorno branje navodil. 
 • Če v navodilih piše, da moraš obkrožiti pravilno trditev, pomeni, da moraš obkrožiti eno. Če pa v navodilih piše, da moraš obkrožiti pravilne trditve, pomeni, da moraš obkrožiti vsaj tri.
 • Prav tako pazi, ali v navodilih piše, da moraš obkrožiti pravilne ali nepravilne trditve.
 1. Nepoznavanje razlike med besedotvornimi vrstami in besedotvornimi postopki.
 • Besedotvorne vrste:  sestavljenka (predpona/levo obrazilo + podstava), izpeljanka (podstava + pripona/desno obrazilo), sklop (podstava + podstava), zloženka (podstava + medpona + podstava).
 • Besedotvorni postopki: sestavljanje, izpeljevanje/izpeljava,  sklapljanje, zlaganje.
 1. Zanikanje glagola morati. Če moraš zanikati ta glagol, moraš napisati Ni (nam/mi …) treba […].
 2. Nepoznavanje naglasnih znamenj.
 •  Krativec pomeni kratek ter za e in o tudi širok glas.
 • Ostrivec pomeni dolg in za e in o tudi ozek glas.
 • Strešica se uporablja samo pri e in o ter pomeni dolg in širok glas.
 1. Večbesedni in enobesedni veznik. Če se pojavi ta naloga, je v bistvu zelo simpl. 😉
 • Če imamo dopustni odvisnik, sta na razpolago veznika ‘kljub temu da’ in ‘čeprav’.
 • Če pa moraš pretvoriti dvostavčno poved (glavni stavek in odvisnik) v enostavčno poved, pa moraš v novem stavku uporabiti le ‘kljub’.
 1. Ko moraš popravljati pravopisne napake, se pogosto pojavi:
 • 55%  pred znakom za procent mora biti presledek,
 • miljon  milijon (manjka en i),
 • dvomiti v koga ali kaj  dvomiti o kom ali čem.
 1. Pogosto se zgodi, da nekdo ne najde frazema in ne zna utemeljiti rabe le-tega.
 • Če razložim malo bolj ”po domače”, so frazemi tiste besedne zveze, ki jih ni mogoče jemati dobesedno. Npr. če piše, da ti je šel nekdo na roko, ne pomeni, da ti je dobesedno šel na roko. Sicer pa se frazemi uporabljajo zaradi živosti, torej za popestritev besedila.
 1. Pogoste napake so v nalogi, kjer je treba danim besedam poiskati ustrezno razlago.
  Nič ni nenavadnega, če maturantje izpustijo besede, ki jih ne poznajo. Vendar pa je škoda, ker je ta naloga pravzaprav popolnoma rešljiva (kot vse ostale 😉). Vse besede, ki jih moraš razložiti, se nahajajo v tekstu, zato lahko iz konteksta razbereš, kaj pomenijo.
 2. Nepoznavanje posebnih izgovorov glasov v in l.
 • Glas v:  [v] > pred samoglasniki (arhivar, bova, voda); [ṷ] > za samoglasniki (če ne sledi samoglasnik) (arhiv); [w] > pred zvočniki in zvenečimi nezvočniki (vzeti, vlada, vreme, v zvezku); [ʍ] > pred nezvenečimi nezvočniki (vsak, v predavalnici).
 • Glas l:  [l] > pred samoglasniki;  [ṷ] > deležnik na -l in po večini sredi besede (čoln, polh).

      10.  Če moraš pri zadnji nalogi v zgornji desni kot napisati kraj in datum, ne pozabi na vejico in presledka za pikami:
npr. Ljubljana, 17. 5. 2021. Prav tako je nepravilno pisati ničlo pri mesecih ali dnevih, ki imajo samo eno številko (01. 05. 2021).