Biologija

Najbolj preprost, učinkovit in eleganten način priprave na maturo iz biologije.

Paket vsebuje:

  • 50 video predavanj,
  • video razlage maturitetnih nalog,
  • naloge in kvize,
  • zapiske.

Sedaj lahko za ceno treh ur individualnih inštrukcij mirno in v svojem tempu osvojiš celotno maturitetno snov!

Produkt je povsem digitalen, torej lahko do vsebin dostopaš preko svojega uporabniškega računa. Zakupljene vsebine se ti odklenejo takoj po nakupu, dostop pa ti velja vse do konca mature!

49,00

Video predavanja snovi vsebujejo:

• življenje na Zemlji,
• biotske membrane in celične organele,
• zgradbo in delovanje encimov in drugih beljakovin,
• energetsko bogate snovi,
• glikolizo in vrenje, celično dihanje in fotosintezo,
• presnovne povezave,
• celično signalizacijo, transport in regulacijo celičnih procesov,
• nukleinske kisline,
• celični cikel,
• gensko uravnavanje,
• spreminjanje dedne snovi in načine dedovanja,
nastanek in razvoj življenja in mehanizme evolucije,
• evolucijo človeka in razvrščanje organizmov v sisteme,
• bakterije, glive, rastline ter njihovo zgradbo in delovanje,
• rast in razvoj, razmnoževanje in strategije preživetja,
• zgradbo in delovanje živali in človeka,
• transportni, imunski, dihalni, prebavni, izločevalni, regulacijski, hormonski in živčni sistem,
• sprejemanje dražljajev – čutila, zaščito, oporo in gibanje,
• razmnoževanje, rast in razvoj,
• ekologijo, osebke in populacije, delovanje ekosistema, ekosisteme in biosfero ter človeka in naravo,
• biologijo kot naravoslovna znanost,
• rešene maturitetne pole.

Video predavanja

Video predavanja snovi so oblikovana v strukturirane in obsežne vsebine, ki temeljijo na podlagi maturitetnega kataloga. Vključujejo celotno maturitetno snov, ki je predstavljena na zanimiv, interaktiven in sistematičen način.
Predavanja bio

Kvizi

Interaktivni kvizi se neposredno navezujejo na maturitetno snov, ki je razložena v video predavanjih snovi. Z njimi na koncu preveriš svoje znanje in ugotoviš, v kakšni meri si osvojil/-a zahtevano snov.
Kviz bio

Zapiski

Zapiski in učni listi so namenjeni lažjemu sledenju snovi, ki je obravnavana na video predavanjih. Lahko si jih natisneš in nanje zapišeš svoje miselne vzorce in povzetke, s katerimi lahko snov kasneje obnoviš.
Zapiski ang

Video razlage rešenih matur

Video razlage rešenih matur se nahajajo na koncu obravnavanih poglavij. V njih inštruktor rešuje in razlaga maturitetne pole iz preteklih let. Vsebine omogočajo vpogled v tipe nalog, ki te bodo pričakale na maturi.
Matura bio