Fizika

Najbolj preprost, učinkovit in eleganten način priprave na maturo iz fizike.

Paket vsebuje:

 • 104 video predavanja,
 • video razlage maturitetnih nalog,
 • naloge in kvize,
 • zapiske.

Sedaj lahko za ceno treh ur individualnih inštrukcij mirno in v svojem tempu osvojiš celotno maturitetno snov!

Produkt je povsem digitalen, torej lahko do vsebin dostopaš preko svojega uporabniškega računa. Zakupljene vsebine se ti odklenejo takoj po nakupu, dostop pa ti velja vse do konca mature!

45,00

Video predavanja snovi vsebujejo:

• fizikalne enote in merjenje,
• enakomerno gibanje in enakomerno pospešeno gibanje ter vodoravni met,
• enakomerno kroženje,
• silo, Newtonove zakone, prožnost, sistem sil,
• trenje in lepenje, silo na klancu,
• navor sile, centripetalno silo,
• gostoto, tlak in vzgon,
• delo, moč, izkoristek in delo tlaka,
• mehanske energije in zakon o ohranitvi mehanske energije,
• sunke sile in gibalno količino,
• temperaturo in raztezanje,
• splošno plinsko enačbo, raztezanje, krožno spremembo in kinetično teorijo plinov,
• toploto, agregatna stanja in kalorimetrijo,
• prenos toplote, sevanje, toplotni stroj in izkoristek,
• električni naboj, električno polje in napetost,
• električni tok, upor, Ohmov zakon, naboj v električnem polju, kondenzator, vezja, električno delo, moč, izmenični tok,
• trajni magnet, magnetno polje in silo, delec v magnetnem polju in magnetni navor,
• magnetni pretok, indukcijo, transformator, električni nihajni krog, energijo magnetnega polja,
• nihanje, vrste nihal, vsiljeno in dušeno nihanje, energijo nihala, vezavo vzmeti,
• valovanje, zvok, Dopplerjev pojav,
• lastnosti valovanja, interferenco,
• svetlobo, optiko in oko,
• fotone in fotoefekt,
• atom, energijska stanja atoma, vezavno energijo jedra,
• radioaktivni razpad, jedrske reakcije in jedrski reaktor,
• težo in maso, gravitacijo in kozmične hitrosti,
• Keplerjeve zakone in objekte v vesolju,
• rešene maturitetne pole.

Video predavanja

Video predavanja snovi so oblikovana v strukturirane in obsežne vsebine, ki temeljijo na podlagi maturitetnega kataloga. Vključujejo celotno maturitetno snov, ki je predstavljena na zanimiv, interaktiven in sistematičen način.
Predavanja fiz

Kvizi

Interaktivni kvizi se neposredno navezujejo na maturitetno snov, ki je razložena v video predavanjih snovi. Z njimi na koncu preveriš svoje znanje in ugotoviš, v kakšni meri si osvojil/-a zahtevano snov.
Kviz fiz

Zapiski

Zapiski in učni listi so namenjeni lažjemu sledenju snovi, ki je obravnavana na video predavanjih. Lahko si jih natisneš in nanje zapišeš svoje miselne vzorce in povzetke, s katerimi lahko snov kasneje obnoviš.
Zapiski fiz

Video razlage rešenih matur

Video razlage rešenih matur se nahajajo na koncu obravnavanih poglavij. V njih inštruktor rešuje in razlaga maturitetne pole iz preteklih let. Vsebine omogočajo vpogled v tipe nalog, ki te bodo pričakale na maturi.
Matura fiz
 • Akcija!

  Nemščina

  45,00 Poglej
 • Akcija!

  Sociologija

  45,00 Poglej
 • Akcija!

  Španščina

  45,00 Poglej