Kemija

Najbolj preprost, učinkovit in eleganten način priprave na maturo iz kemije.

Paket vsebuje:

  • 93 video predavanj,
  • video razlage maturitetnih nalog,
  • naloge in kvize,
  • zapiske.

Sedaj lahko za ceno treh ur individualnih inštrukcij mirno in v svojem tempu osvojiš celotno maturitetno snov!

Produkt je povsem digitalen, torej lahko do vsebin dostopaš preko svojega uporabniškega računa. Zakupljene vsebine se ti odklenejo takoj po nakupu, dostop pa ti velja vse do konca mature!

49,00

Video predavanja snovi vsebujejo:

• gradnike snovi,
• povezovanje delcev,
• množino snovi,
• kemijsko reakcijo,
• raztopine,
• hitrost kemijske reakcije,
• kemijsko ravnotežje,
• ravnotežja v vodnih raztopinah,
• reakcije oksidacije in redukcije,
• lastnosti elementov in spojin,
• zgradbo moluekul organskih spojin in njihovo poimenovanje,
• osnove organskih reakcij,
• ogljikovodike,
• halogenirane ogljikovodike,
• uporabo ogljikovodikov in lastnosti halogenalkanov,
• organske kisikove spojine,
• organske kisikove spojine,
• organske dušikove spojine,
• polimere,
• rešene maturitetne pole.

Video predavanja

Video predavanja snovi so oblikovana v strukturirane in obsežne vsebine, ki temeljijo na podlagi maturitetnega kataloga. Vključujejo celotno maturitetno snov, ki je predstavljena na zanimiv, interaktiven in sistematičen način.
Predavanja kem

Kvizi

Interaktivni kvizi se neposredno navezujejo na maturitetno snov, ki je razložena v video predavanjih snovi. Z njimi na koncu preveriš svoje znanje in ugotoviš, v kakšni meri si osvojil/-a zahtevano snov.
Kviz kem

Zapiski

Zapiski in učni listi so namenjeni lažjemu sledenju snovi, ki je obravnavana na video predavanjih. Lahko si jih natisneš in nanje zapišeš svoje miselne vzorce in povzetke, s katerimi lahko snov kasneje obnoviš.
Zapiski kem

Video razlage rešenih matur

Video razlage rešenih matur se nahajajo na koncu obravnavanih poglavij. V njih inštruktor rešuje in razlaga maturitetne pole iz preteklih let. Vsebine omogočajo vpogled v tipe nalog, ki te bodo pričakale na maturi.
Matura kem