Matematika

Najbolj preprost, učinkovit in eleganten način priprave na maturo iz matematike.

Paket vsebuje:

 • 95 video predavanj,
 • video razlage maturitetnih nalog,
 • naloge in kvize,
 • zapiske,
 • odgovore na vprašanja iz maturitetnih listkov,
 • skripta odgovorov za višjo raven ustne mature.

Sedaj lahko za ceno treh ur individualnih inštrukcij mirno in v svojem tempu osvojiš celotno maturitetno snov!

Produkt je povsem digitalen, torej lahko do vsebin dostopaš preko svojega uporabniškega računa. Zakupljene vsebine se ti odklenejo takoj po nakupu, dostop pa ti velja vse do konca mature!

53,00

Video predavanja snovi vsebujejo:

• osnove logike,
• množice,
• številske množice,
• algebrski izrazi, enačbe in neenačbe,
• potence in koreni,
• geometrija v ravnini in prostoru,
• geometrijski liki in telesa,
• vektorji v ravnini in prostoru,
• pravokotni koordinatni sistem v ravnini,
• funkcije,
• stožnice,
• zaporedja in vrste,
• diferencialni račun,
• integralski račun,
• kombinatorika,
• verjetnostni račun,
• statistika,
• matematika na ustni maturi.

Book_Mat-Knjizevnost_v2-2021 (NoBg 1080px)

Produkt vključuje tudi matematiko na ustni maturi

Matematika na ustni maturi vsebuje video razlage in zapiske vseh teoretičnih vprašanj in tematik, ki jih najdeš v maturitetnih listkih. Struktura vsebin omogoča hiter in sistematičen pregled snovi.

Video predavanja

Video predavanja snovi so oblikovana v strukturirane in obsežne vsebine, ki temeljijo na podlagi maturitetnega kataloga. Vključujejo celotno maturitetno snov, ki je predstavljena na zanimiv, interaktiven in sistematičen način.
Predavanja mat

Kvizi

Interaktivni kvizi se neposredno navezujejo na maturitetno snov, ki je razložena v video predavanjih snovi. Z njimi na koncu preveriš svoje znanje in ugotoviš, v kakšni meri si osvojil/-a zahtevano snov.
Kviz mat

Zapiski

Zapiski in učni listi so namenjeni lažjemu sledenju snovi, ki je obravnavana na video predavanjih. Lahko si jih natisneš in nanje zapišeš svoje miselne vzorce in povzetke, s katerimi lahko snov kasneje obnoviš.
Artboard 120 (1)

Video razlage rešenih matur

Video razlage rešenih matur se nahajajo na koncu obravnavanih poglavij. V njih inštruktor rešuje in razlaga maturitetne pole iz preteklih let. Vsebine omogočajo vpogled v tipe nalog, ki te bodo pričakale na maturi.
Artboard 120
 • Akcija!

  Nemščina

  45,00 Poglej
 • Akcija!

  Sociologija

  45,00 Poglej
 • Akcija!

  Španščina

  45,00 Poglej