Ni na zalogi

Predavanje bo v celoti potekalo preko platforme Zoom. S plačilom si zagotoviš mesto na pripravah, po mailu pa ti bomo poslali tudi gradivo, s katerim boš razlagi lažje sledil/-a.

Potek 4-urnih priprav

  • Obravnava razčlembe besedila in značilnosti besedil.
  • Pregled različnih vrst besedil.
  • Pomenska razmerja in načini razvijanja teme.
  • Natančno branje navodil in točkovanje nalog.
  • Interpretacija slovarskih sestavkov.
  • Razlaga glasoslovja (naglaševanje in izgovorjava besed).
  • Ponovitev besednih vrst.
  • Pregled tvorjenk.
  • Naloge s stavčnimi členi in S-strukture.
  • Splošni pravopisni napotki ter najpogostejše napake.

Priprave bodo potekale v interaktivni obliki, tako da boste lahko sproti postavljali tudi lastna vprašanja, na katera bo inštruktor z veseljem odgovoril.

24,00

Ni na zalogi