Slovenščina

Najbolj preprost, učinkovit in eleganten način priprave na maturo iz slovenščine.

Paket vsebuje:

 • 127 video predavanj,
 • video razlage maturitetnih nalog,
 • naloge in kvize,
 • zapiske.

Sedaj lahko za ceno treh ur individualnih inštrukcij mirno in v svojem tempu osvojiš celotno maturitetno snov!

Produkt je povsem digitalen, torej lahko do vsebin dostopaš preko svojega uporabniškega računa. Zakupljene vsebine se ti odklenejo takoj po nakupu, dostop pa ti velja vse do konca mature!

53,00

Video predavanja snovi vsebujejo:

• besedo,
• besedne vrste,
• pridevniško in samostalniško besedo,
• glagol,
• povedkovnik, prislov, veznik, predlog, členek, medmet,
• izvor besed in besedotvorne postopke,
• zvrsti slovenskega jezika,
• besede po slogovni vrednosti,
• enakozvočnice, blizuzvočnice in besedne zveze,
• veliko in malo začetnico, pisanje skupaj in narazen,
• glasovne premene,
• stavek, poved, besedni vrstni red ter premi in odvisni govor, priredja in podredja,
• stavčne člene,
• jezikovne priročnike,
• fonetiko,
• dejavnike, faze in načela uspešnega sporočanja, sporočilni namen in slogovne postopke,
• naveznike in načine navezovanja,
• pregled književnosti,
• kako napisati dober esej,
• obravnavo maturitetnih romanov,
• slovnico na ustni maturi in odgovore na listke za ustno maturo
• vloge besedila, vrste besedila, besedilne vrste,
• S-strukture,
• rešene maturitetne pole.

Book_Slo-Knjizevnost_v2-2021 (NoBg 1080px)

Produkt vključuje tudi slovenščino na ustni maturi

Slovenščina na ustni maturi vsebuje video razlage in zapiske vseh teoretičnih vprašanj in tematik, ki jih najdeš v maturitetnih listkih. Vsebine omogočajo hiter pregled književnosti in slovnice na ustni maturi.

Video predavanja

Video predavanja snovi so oblikovana v strukturirane in obsežne vsebine, ki temeljijo na podlagi maturitetnega kataloga. Vključujejo celotno maturitetno snov, ki je predstavljena na zanimiv, interaktiven in sistematičen način.
Predavanja slo

Kvizi

Interaktivni kvizi se neposredno navezujejo na maturitetno snov, ki je razložena v video predavanjih snovi. Z njimi na koncu preveriš svoje znanje in ugotoviš, v kakšni meri si osvojil/-a zahtevano snov.
Kviz slo

Zapiski

Zapiski in učni listi so namenjeni lažjemu sledenju snovi, ki je obravnavana na video predavanjih. Lahko si jih natisneš in nanje zapišeš svoje miselne vzorce in povzetke, s katerimi lahko snov kasneje obnoviš.
Zapiski slo

Video razlage rešenih matur

Video razlage rešenih matur se nahajajo na koncu obravnavanih poglavij. V njih inštruktor rešuje in razlaga maturitetne pole iz preteklih let. Vsebine omogočajo vpogled v tipe nalog, ki te bodo pričakale na maturi.
Matura slo
 • Akcija!

  Nemščina

  45,00 Poglej
 • Akcija!

  Sociologija

  45,00 Poglej
 • Akcija!

  Španščina

  45,00 Poglej