“Za FMF sem se odločil, ker mi je bila matematika že od vedno všeč. Poleg tega pa so mi bile zanimive možnosti, kamor me lahko ta študij popelje kasneje.”

Študijski program

Razpisana mesta

Prijave

Omejitev 2020/21

Fizika

160

94

Brez omejitve

Fizikalna merilna tehnika

40

7

Brez omejitve

Matematika

80

62

Brez omejitve

Finančna matematika

70

63

Brez omejitve

Praktična matematika

50

28

Brez omejitve

Pedagoška matematika

35

12

Brez omejitve

Interdisciplinarni študij računalništva in matematike

40

40

Omejitev, min. 87,8

Kontaktni podatki:

Naslov: Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 476 6500 
E-pošta: fmf@fmf.uni-lj.si
Spletna stran: https://www.fmf.uni-lj.si/sl/