“Za študij na FRI sem se odločil, saj ponuja pester nabor različno usmerjenih predmetov iz področja računalništva in informatike, hkrati pa omogoča, da se diplomanti dobro pripravimo na delo v gospodarstvu.”

Študijski program

Razpisana mesta

Prijave

Omejitev 2020/21

Računalništvo in informatika (VSŠ)

145

285

Omejitev, min. je 79,8

Multimedija

30

69

Omejitev, min. je 82,6

Računalništvo in informatika (UNI)

150

233

Omejitev, min. je 75

Računalništvo in matematika

40

52

Omejitev, min. je 87,8

Upravna informatika

25

23

Brez omejitve, min. za 2. in 3. željo je 63

Kontaktni podatki:

Naslov:  Večna pot 113, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 479 8000
E-pošta: studinfo@fri.uni-lj.si
Spletna stran:  http://www.fri.uni-lj.si/