“Proti koncu gimnazije sem vse bolj in bolj vedel, da si želim v življenju delati z ljudmi. Nikakor se pa nisem mogel ločiti od znanosti in naravoslovja. Zato sem videl idealen presek med tema idejama v študiju medicine in poklicu zdravnika.”

Študijski program

Razpisana mesta

Prijave

Omejitev 2020/21

Dentalna medicina – enoviti magistrski študijski program druge stopnje

50

99

Omejitev, min. je 84

Medicina – enoviti magistrski študijski program druge stopnje

160

279

Omejitev, min. je 87,5

Kontaktni podatki:

Naslov:  Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 543 7719
E-pošta: dekanat@mf.uni-lj.si
Spletna stran: http://www.mf.uni-lj.si/