“Za FF sem se odločila, ker obožujem tuje jezike in kulture. Še predvsem me zanima Japonska, zato sem se odločila za smer Japonologija.”

Študijski program

Razpisana mesta

Prijave

Omejitev 2020/21

Anglistika 

75

106

Omejitev, min. je 81

Antični in humanistični študij 

12

2

Brez omejitve

Arheologija

35

19

Brez omejitve

Bibliotekarstvo in informatika

25

17

Brez omejitve

Češki jezik in književnost

15

7

Brez omejitve

Etnologija in kulturna antropologija

45

14

Brez omejitve

Filozofija

50

39

Brez omejitve

Francistika

50

21

Brez omejitve

Geografija

50

58

Omejitev, min. je 42,5

Germanistika

25

13

Brez omejitve

Grški jezik, književnost in kultura

12

5

Brez omejitve

Italijanski jezik in književnost

40

22

Brez omejitve

Japonologija

15

36

Omejitev, min. je 83

Južnoslovanski študij

15

6

Brez omejitve

Kulture vzhodne Azije – smer sinologija

15

18

Omejitev, min. je 63

Latinski jezik, književnost in kultura

12

5

Brez omejitve

Muzikologija

25

17

Brez omejitve

Nemcistika

40

34

Brez omejitve

Pedagogika in andragogika

50

62

Omejitev, min. je 64,5

Polonistika

15

2

Brez omejitve

Prevajalstvo: slovenščina-angleščina-francoščina

25

10

Brez omejitve

Prevajalstvo: slovenščina-angleščina-italijanščina

15

3

Brez omejitve

Prevajalstvo: slovenščina-angleščina-nemščina

40

23

Brez omejitve

Primerjalna književnost in literarna teorija

50

47

Brez omejitve

Primerjalno jezikoslovje

10

5

Brez omejitve

Psihologija

60

159

Omejitev, min. je 95,8

Rusistika

35

30

Brez omejitve

Sinologija

20

7

Brez omejitve

Slovakistika

10

1

Brez omejitve

Slovenistika

30

8

Brez omejitve

Sociologija

90

56

Brez omejitve

Sociologija kulture

35

11

Brez omejitve

Splošno jezikoslovje 

10

2

Brez omejitve

Španski jezik in književnost

50

51

Brez omejitve

Teološki študij 

12

4

Brez omejitve

Umetnostna zgodovina

30

30

Brez omejitve, min. za 2. in 3. željo je 73

Zgodovina

80

86

Brez omejitve, min. za 2. in 3. željo je 63

Kontaktni podatki:

Naslov: Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana  
Telefon: 01 241 1000
E-pošta: info@ff.uni-lj.si 
Spletna stran: http://www.ff.uni-lj.si/