Najpogostejše napake pri fiziki

Na maturi dijaki pogosto delajo napake, ki jih na na koncu stanejo maturitetnih točk. Za vas smo pripravili pregled desetih najpogostejših napak, ki se jim lahko izognete na maturi iz fizike! Naše napotke pred maturo še enkrat natančno preletite in zaupajte v svoje znanje. Na maturi iz fizike vam želimo vso srečo!
 1. Označi katere naloge rešuješ:

  Na drugi poli je potrebno rešiti tri od šestih sklopov nalog. Ne pozabi na prvi strani označit, katere sklope nameravaš reševati.  

 2. Skrbno preberi naloge:
  Dobro preberi, kaj točno naloga zahteva od tebe. Novo temperaturo ali spremembo temperature? Končno hitrost ali povprečno hitrost? Silo trenja ali silo podlage?

 3. Naloge so lahko dolge:

  Presenečen boš, koliko dijakov pusti del naloge prazne, ker ne vedo, da se nadaljuje na naslednji strani. Ne bodi med njimi.

 4. Računaj z danimi podatki:
  Če je le mogoče, za izračun uporabi podatke, ki so ti bili podani. Tako bo manj odstopanja zaradi zaokroževanja in morebitna napaka prej ne bo vplivala na celo nalogo.


 5. Pravilno podaj rezultate:
  Rezultati morajo biti podati v decimalnem zapisu in zaokroženi na ustrezno število zanesljivih mest. Imej to v mislih, da ne boš po nepotrebnem izgubljal točke.

 6. Piši enote:

  Še ena banalnost kjer dijaki izgubljajo točke.
  Rezultat naj ima ustrezno enoto.

 7. Poznaj imena zakonov:
  Ne pozabi si pogledat imena zakonov in enačb. Nekatere naloge na drugi poli namreč podajo ime zakona in pričakujejo, da napišeš ustrezno formulo.

 8. Temperatura v kelvinih:
  Enačbe kot so splošna plinska enačba, povprečna hitrost delca plina ali Stefanov zakon zahtevajo temperaturo podano v kelvinih.

 9. Pravilno risanje sil:
  Če naloga od tebe zahteva, da na skico vrišeš sile, naj bodo te narisane v ustreznem razmerju in naj imajo puščice prava prijemališča.

 10. Vektorski in skalarni produkt:
  Pri nalogah kjer nastopa navor, delo, sila magnetnega polja ali kakšna druga enačba, ki je prvotno podana kot vektorski ali skalarni produkt, ne pozabi upoštevati sinusa oziroma kosinusa.