Najpogostejše napake pri kemiji

Na maturi dijaki pogosto delajo napake, ki jih na na koncu stanejo maturitetnih točk. Za vas smo pripravili pregled desetih najpogostejših napak, ki se jim lahko izognete na maturi iz kemije! Naše napotke pred maturo še enkrat natančno preletite in zaupajte v svoje znanje. Na maturi iz kemije vam želimo vso srečo!
 1. Napačno obračanje enačb
   To lahko preprečimo tako, da zmeraj ob vstavljanju podatkov v enačbe zraven pišemo enote. Če enota na koncu izračuna ustreza veličini, je bila enačba prav obrnjena.

 2. Preveliko zaokroževanje
  Pri reševanju računskih nalog poskusi vmesne rezultate čim manj zaokroževati. Če je možno, izračunaj nalogo v eni enačbi, saj bo tako manj možnosti, da se kje vmes zmotiš.
   

 3. Uporaba napačnih konstant
  Na maturi uporabljaj konstante, ki so podane na poli. V kalkulatorju so velikokrat konstante bolj natančne in to lahko rahlo vpliva na končni rezultat. Prav tako pa so nekatere konstante lahko na kalkulatorjih označene z drugačnimi simboli.
   

 4. Narobe izračunane vrednosti na kalkulatorju
  Na koncu reševanja vstavi vse računske naloge še enkrat v kalkulator, da preveriš, da se nisi slučajno zatipkal/a.

 5. Narobe uporabljen pojem redukcija/oksidacija in reducent/oksidant
  Pri redoks reakcijah pazi na te pojme. Reducent se oksidira, oksidant pa se reducira. Lahko si pomagamo z analogijo: mož se oženi, žena pa se omoži.

 6. Uporaba °C namesto K
  Pri računskih nalogah, kjer je prisotna temperatura, moramo vedno pretvoriti  °C v K.

 7. Napačno povezovanje ogljika z ostalimi atomi pri risanju struktur
  Ko zapisuješ strukture organskih molekul, pazi na povezovanje atomov. Na primer, pri alkoholih mora biti C-atom povezan na kisik, ne na vodik (-OH, ne -HO).

 8. Neupoštevanje množinskih razmerij pri reakciji
  Pri računanju veličin, kjer je podana kemijska reakcija, bodi zmeraj pozoren/na na množinska razmerja med spojinami in jih uporabi pri računanju, če je to potrebno.

 9. Uporaba enosmerne puščice pri ravnotežnih reakcijah
  Pri nalogah, kjer imamo ravnotežne reakcije zapisuj dvosmerno puščico (⇋), ne enosmerne.
   

 10. Izpuščanje enot
  Pri izračunih in podajanju rezultatov zmeraj zapiši zraven enote. Če te niso zapisane, se odbijajo točke.