Koledar splošne mature

Maturitetno obdobje traja približno 2 meseca. V tem času te čakajo vsi maturitetni preizkusi, ki se v grobem delijo na ustne in pisne. Z namenom lažje predstave in organizacije smo zbrali vse datume maturitetnih izpitov, da se z njimi seznaniš in na podlagi njih optimalno razporediš svoj čas.

7. maj 2024

Slovenščina (ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina) I. del (Izpitna pola 1 – esej)

 

13. maj 2024

Glasbeni stavek – izpitna pola A

 

29. maj 2024

Slovenščina (ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina) II. del (Izpitna pola 2)

 

30. maj 2024

Filozofija, psihologija, sociologija

 

31. maj 2024

Biologija

 

1. junij 2024

Angleščina

 

3. junij 2024

Geografija

 

4. junij 2024

Mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, likovna teorija, glasba, sodobni ples, zgodovina in teorija gledališča in filma

 

5. junij 2024

Umetnostna zgodovina

 

6. junij 2024

Ruščina, latinščina, grščina

 

7. junij 2024

Zgodovina

 

8. junij 2024

Matematika

 

10. junij 2024

Nemščina, francoščina*

 

11. junij 2024

Fizika

 

12. junij 2024

Italijanščina, drugi jeziki na NMO (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri), informatika, francoščina*

 

13. junij 2024

Španščina, francoščina*

 

14. junij 2024

Kemija

*OPOMBA: Dokončen datum pisanja maturitetnega izpita iz francoščine bo znan do 15. aprila 2024 na šoli.

od 10. do vključno 21. junija 2024


Ustni izpiti mature*

*OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 1. junija in 8. junija 2024.

 

11. julij 2024

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

 

E-vpogledi v izpitno dokumentacijo*

*OPOMBA: Dokončni datumi e-vpogledov bodo objavljeni naknadno.


Zadnji rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene*

*OPOMBA: Dokončni datumi e-ugovorov bodo objavljeni naknadno.

 

(Vir: Ric.si, 2023)