Geografija

Najbolj preprost, učinkovit in eleganten način priprave na maturo iz geografije.

Paket vsebuje:

  • več kot 40 video predavanj,
  • video razlage maturitetnih nalog,
  • naloge in kvize,
  • zapiske.

Sedaj lahko za ceno treh ur individualnih inštrukcij mirno in v svojem tempu osvojiš celotno maturitetno snov!

Produkt je povsem digitalen, torej lahko do vsebin dostopaš preko svojega uporabniškega računa. Zakupljene vsebine se ti odklenejo takoj po nakupu, dostop pa ti velja vse do konca mature!

49,00

Video predavanja snovi vsebujejo:

• nastanek in zgradbo Zemlje, površje Zemlje,
• vreme in podnebje, prst, rastlinstvo in živalstvo, vodovje,
• prebivalstvo, naselja, kmetijstvo, energetiko in industrijo,
• promet, telekomunikacijsko omrežje, turizem in trajnostni razvoj,
• Azijo, Afriko, Latinsko Ameriko, Severno Ameriko, Avstralijo in Oceanijo, polarna območja,
• lego, naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti Evrope,
• Severno Evropo, Zahodno Evropo, Južno Evropo, Srednjo Evropo, Jugovzhodno Evropo in Vzhodno Evropo,
• lego Slovenije in njen pomen za naravno in družbeno okolje,
• površje in kamninsko zgradbo, podnebje in prsti Slovenije,
• vodovje, prebivalstvo, naselja in kmetijstvo ter podeželje Slovenije,
• energetiko in surovine, industrijo ter promet Slovenije,
• turizem ter pokrajinska in okoljska protislovja v Sloveniji,
• Alpske in Predalpske pokrajine,
• Obsredozemske pokrajine in Jadransko morje,
• Dinarskokraške pokrajine,
• Obpanonske pokrajine,
• Slovence v zamejstvu,
• rešene maturitetne pole.

Video predavanja

Video predavanja snovi so oblikovana v strukturirane in obsežne vsebine, ki temeljijo na podlagi maturitetnega kataloga. Vključujejo celotno maturitetno snov, ki je predstavljena na zanimiv, interaktiven in sistematičen način.

Kvizi

Interaktivni kvizi se neposredno navezujejo na maturitetno snov, ki je razložena v video predavanjih snovi. Z njimi na koncu preveriš svoje znanje in ugotoviš, v kakšni meri si osvojil/-a zahtevano snov.

Zapiski

Zapiski in učni listi so namenjeni lažjemu sledenju snovi, ki je obravnavana na video predavanjih. Lahko si jih natisneš in nanje zapišeš svoje miselne vzorce in povzetke, s katerimi lahko snov kasneje obnoviš.
Zapiski ang

Video razlage rešenih matur

Video razlage rešenih matur se nahajajo na koncu obravnavanih poglavij. V njih inštruktor rešuje in razlaga maturitetne pole iz preteklih let. Vsebine omogočajo vpogled v tipe nalog, ki te bodo pričakale na maturi.