Psihologija

Najbolj preprost, učinkovit in eleganten način priprave na maturo iz psihologije.

Paket vsebuje:

  • več kot 55 video predavanj,
  • video razlage maturitetnih nalog,
  • naloge in kvize,
  • zapiske.

Sedaj lahko za ceno treh ur individualnih inštrukcij mirno in v svojem tempu osvojiš celotno maturitetno snov!

Produkt je povsem digitalen, torej lahko do vsebin dostopaš preko svojega uporabniškega računa. Zakupljene vsebine se ti odklenejo takoj po nakupu, dostop pa ti velja vse do konca mature!

49,00

Video predavanja snovi vsebujejo:

• predmet in razvoj psihologije, metode psihologije in raziskovalne tehnike,
• intervju, vprašalnik, ocenjevalne lestvice, psihološke teste, zbiranje in obdelavo podatkov,
• značilnosti in vrste čustev,
razvoj in zrelost čustvovanja ter odnos med čustvi,
• motivacijo, značilnosti in vrste potreb in motivov,
• hierarhijo motivov in pomen motivacije,
• duševne obremenitve,
• čutne osnove in zaznavno organizacijo, dejavnike oblikovanja zaznav in pozornost,
• definicijo učenja, vrste učenja, pomnjenje in pozabljanje,
• dejavnike in načine učenja ter rezultate učenja,
• mišljenje, pojem in oblike mišljenja ter razvoj mišljenja,
• reševanje problemov in ustvarjalnost,
• pojem in strukturo osebnosti, inteligentnost,
• razvoj osebnosti in teorije osebnosti,
• socializacijo in skupine,
• medosebne odnose in komunikacijo,
• stališča, predsodke in moralni razvoj,
• rešene maturitetne pole.

Video predavanja

Video predavanja snovi so oblikovana v strukturirane in obsežne vsebine, ki temeljijo na podlagi maturitetnega kataloga. Vključujejo celotno maturitetno snov, ki je predstavljena na zanimiv, interaktiven in sistematičen način.

Kvizi

Interaktivni kvizi se neposredno navezujejo na maturitetno snov, ki je razložena v video predavanjih snovi. Z njimi na koncu preveriš svoje znanje in ugotoviš, v kakšni meri si osvojil/-a zahtevano snov.
Kviz psi

Zapiski

Zapiski in učni listi so namenjeni lažjemu sledenju snovi, ki je obravnavana na video predavanjih. Lahko si jih natisneš in nanje zapišeš svoje miselne vzorce in povzetke, s katerimi lahko snov kasneje obnoviš.
Zapiski ang

Video razlage rešenih matur

Video razlage rešenih matur se nahajajo na koncu obravnavanih poglavij. V njih inštruktor rešuje in razlaga maturitetne pole iz preteklih let. Vsebine omogočajo vpogled v tipe nalog, ki te bodo pričakale na maturi.