“Za študij prava Ljubljanske fakultete sem se odločil, ker obožujem pravniške debate in rad iščem odgovore na razna globoka vprašanja vsakdanjih tem. Iskal sem študij, s katerim bi svoje kvalitete nadgradil in z njimi pripomogel svetu.”

Študijski program

Razpisana mesta

Prijave

Omejitev 2020/21

Pravo – enoviti magistrski študijski program druge stopnje

200

298

Omejitev, min. je 77

Kontaktni podatki:

Naslov:  Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana  
Telefon: 01 420 3100
E-pošta: pf-dekanat@pf.uni-lj.si 
Spletna stran: http://www.pf.uni-lj.si/