“Za smer živilstvo in prehrana sem se odločila zaradi izrednega zanimanja nad kemijo živil, postopki predelave, prehransko vrednostjo in mikrobiologijo živil. Biotehniška fakulteta me je še posebej pritegnila zaradi prijaznih, preprostih in nevzvišenih ljudi (pa naj bodo to študenti, profesorji ali asistenti) ter poudarka na praktične vsebine.”

 

Študijski program

Razpisana mesta

Prijave

Omejitev 2020/21

Gozdarstvo

40

40

Brez omejitve, min. za 2. in 3. željo je 43

Kmetijstvo – agronomija in hortikultura

75

42

Brez omejitve

Kmetijstvo – živinoreja

45

35

Brez omejitve

Lesarsko inženirstvo

60

34

Brez omejitve

Biologija

70

86

Omejitev, min. je 75,5

Biotehnologija

50

87

Omejitev, min. je 84,5

Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri

40

34

Brez omejitve

Kmetijstvo – agronomija

60

29

Brez omejitve

Kmetijstvo – zootehnika

45

17

Brez omejitve

Krajinska arhitektura

30

41

Omejitev, min. je 58,51

Lesarstvo

45

6

Brez omejitve

Mikrobiologija

50

74

Omejitev, min. je 82,5

Živilstvo in prehrana

70

91

Omejitev, min. je 71

Kontaktni podatki:

Naslov:  Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 320 3000
E-pošta: info@bf.uni-lj.si
Spletna stran:  http://www.bf.uni-lj.si/