“Sem Vita Gradič, študentka 3. letnika Fakultete za arhitekturo. Za ta študij arhitekture sem se odločila predvsem zaradi svoje ljubezni do umetnosti in zanimanja za tehnologijo ter tehnične predmete. Privlačila me je tudi interaktivnost študija ter poklici, ki jih končanje le tega omogoča.”

 

Študijski program

Razpisana mesta

Prijave

Omejitev 2020/21

Urbanizem

30

16

Brez omejitve

Arhitektura- enoviti magistrski študijski program druge stopnje

115

213

Omejitev (sprejemni izpit)

Kontaktni podatki:

Naslov: Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana 
Telefon: 01 200 0711
E-pošta: katja.knez@fa.uni-lj.si 
Spletna stran: http://www.fa.uni-lj.si/